13. septembar 2011. godine 

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA/ŠPORTA
DANI EVROPSKOG NASLIJEĐA 2011.
TEŠANJ, 14. i 15. SEPTEMBRA/RUJNA 2011.


logoU organizaciji Federalnog ministarstva kulture i sporta/športa u Tešnju  će 14. i 15. septembra/rujna biti održana kulturna manifestacija DANI EVROPSKOG NASLIJEĐA (organizirana u saradnji sa Općinom Tešanj).

Riječ  je o manifestaciji koja se od 1991. godine održava u ovom mjesecu u  evropskim zemljama, a utemeljena je od strane Vijeća Evrope uz podršku  Evropske zajednice u Strazburu, Poveljom o evropskom graditeljskom  naslijeđu.

Izravan  povod za osnivanje dao je projekt pod nazivom OTVORENI DANI KULTURNIH  SPOMENIKA koji je prvi put održan u Francuskoj 1984. godine, kako bi se  širokoj publici pokazali spomenici koji im nisu dostupni. Cilj  održavanja manifestacije je upoznavanje najširih slojeva društva sa  značajem čuvanja, zaštite, prezentacije i promocije kulturnog naslijeđa,  uz edukaciju o tome da su nacionalna kulturna naslijeđa evropskih  zemalja dio i zajedničkog kulturnog naslijeđa.

Nakon  niza uspješnih manifestacija održanih na prostoru cijele Federacije  Bosne i Hercegovine (u Mostaru, Tuzli i Srebreniku, Vranduku, Kraljevoj  Sutjesci, Visokom, Velikoj Kladuši, Bihaću i Cazinu, Čapljini, Počitelju  i Stocu, Jajcu, Travniku i Donjem Vakufu, Sarajevu, Konjicu)  Ministarstvo će ovogodišnju, 15. manifestaciju po redu, organizirati u  Tešnju.

Program ovogodišnjih DANA EVROPSKOG NASLIJEĐA bit će izuzetno bogat.

Prvog dana manifestacije paralelno se odvijaju dva programa:

- Okrugli sto - Tema: „Principi obnove kulturno-historijskog naslijeđa u uvjetima stvorenim prirodnim i ratnim· katastrofama“.

Cilj  stručnog skupa je prezentacija radova i načina konzervacije, sanacije,  rekonstrukcije i rehabilitacije spomeničkog naslijeđa, razmjena  iskustava sa terena i oblikovanje strategije zaštite.

Federalno  ministarstvo kulture i sporta i Zavod za zaštitu spomenika konstatiraju  da postoji opravdana zabrinutost stručne javnosti nad prisutnim  nepravilnostima u postupku, koje su svakim danom sve vidljivije, u svim  oblastima zaštite kulturnih dobara, kao tiho i razorno djelovanje.

Iako  postoji značajan broj institucija i pojedinaca koje se bave očuvanjem  kulturnih dobara, pred uočenim problemima iz naziva ovog Okruglog stola, u toku realizacije projekata, institucije· sistema zaštite postaju nemoćne pred činjenicom nepostojanja odgovarajućeg društvenog autoriteta.

Pojave nestručnih i nekontroliranih postupaka obnove i zaštite objekata i kulturnih dobara postaju česte.

- Program Mladi i naslijeđe provodi se u osnovnim i srednjim školama Federacije BiH i ima za cilj  educiranje mladih o kulturnom naslijeđu Bosne i Hercegovine.

Ove  godine u programu Mladi i naslijeđe učestvovalo je 85 osnovnih i  srednjih škola. Pristiglo je preko 800 učeničkih likovnih, literarnih,  dokumentarističkih i video radova te veliki broj fotografija i maketa na  temu: “Graditeljsko naslijeđe Bosne i Hercegovine”.

U  Tešnju će 14. i 15. septembara ove godine boraviti i učestvovati  učenici i nastavnici iz 17 gradova FBiH, gdje će prezentirati svoje  najuspješnije radove i posjetiti nacionalne spomenike.·  Program se prezentira i postavkom izložbe najuspješnijih radova koji  svjedoče o kreativnosti, znanju i ljubavi mladih za kulturno naslijeđe.

- Posjeta nacionalnim spomenicima u Općini Tešanj i Zeničko-dobojskom kantonu·

Drugi dan manifestacije 15.09. 2011. posvećen je posjeti nacionalnih spomenika, i to:

Stari grad Vranduk,
Stari grad Tešanj,
Ferhad-begova (čaršijska) džamija u Tešnju,
Eminagića konak u Tešnju.

- Povelja  Federalnog ministarstva kulture i sporta/športa za doprinos u očuvanju i  obnovi kulturno-historijskog naslijeđa Bosne i Hercegovine

U  toku posjete spomenicima, bit će upriličena svečana dodjela Povelja  zaslužnim pojedincima i institucijama. Prvi put su povelje za zasluge u  zaštiti kulturno-historijskog naslijeđa dodijeljene 2004. godine, a  povod je bio uspješan završetak obnove Starog mosta u Mostaru. Dobitnici  se biraju iz reda stručnjaka i institucija povezanih s izabranom temom  za aktuelnu godinu.


Ove godine dobitnici povelje su:

doc. dr. Amra Hadžimuhamedović - za dugogodišnje stručno proučavanje i bavljenje bosanskohercegovačkim naslijeđem koje je devastirano ratnim razaranjima.

prof. dr. Željko Peković - zbog  velikog doprinosa i naučno-istraživačkog rada u oblasti zaštite i  obnove graditeljskog naslijeđa i arhitektonske konzervacije.

Suad Huskić, pomoćnik općinskog načelnika Općine Tešanj - zbog  nesebičnog zalaganja na poslovima obnove i zaštite kulturnog naslijeđa u  općini Tešanj, prvenstveno u obnovi Eminagića konaka.

Općina Tešanj - Općina  koja je prepoznala važnost zaštite kulturno-historijskih spomenika, a  to je rezultiralo obnovljenim nacionalnim spomenicima koji su  integrirani kako u kulturni tako i u turistički segment razvoja lokalne  zajednice.

Župa sv. Mihovila Arkanđela Vareš - zbog  nesebičnog zalaganja fratara, župnika i kapelana, koji su uz  konsultacije sa stručnjacima zavoda uspjeli očuvati jednu od najstarijih  objekata rimokatoličke sakralne arhitekture u BiH.·

Turistička zajednica Zeničko-dobojskog kantona - zbog vrijednog rada na očuvanju materijalnog i nematerijalnog kulturnog naslijeđa, kao i prirodnog bogatstva ovog Kantona.

Konzervatorsko-restauratorsko-preparatorska službi Zemaljskog muzeja BiH - za doprinos u očuvanju, konzervaciji i direktnoj prezentaciji pokretne kulturne baštine.PROGRAM EHD 2011 - TEŠANJ


14. septembar / rujan 2011.

OKRUGLI STO – Sala općinskog vijeća - Općina Tešanj,  14 i 15. 09.2011.

11,00 sati

„Principi  i  primjeri obnove  kulturno–historijskog  naslijeđa  u uvjetima stvorenim  prirodnim i ratnim  katastrofama“

MLADI I NASLIJEĐE – Centar za kulturu i obrazovanje, Tešanj 14 i 15. 09. 2011.

14,00 sati

Izložba: “Graditeljsko naslijeđe u Bosni i Hercegovini”

Izložba  radova učenika osnovnih i srednjih škola Konkursa Mladi i naslijeđe i  svečana dodjela diploma i zahvalnica najuspješnijim učenicima,  nastavnicima i školama.

15,00 sati

Prezentacija dokumentarističkih  i video radova učenika osnovnih i srednjih škola Konkursa Mladi i naslijeđe.

17,00 sati

Dizdareva kula Izložba  „Stari grad 1960-2010.“ 17,30 sati Izložba „ Rekonstrukcija Ferhad-begove džamije“

18,00   sati

Krnja  kula Otvaranje izložbe Srednjovjekovne bosanske povelje i pisma uz  pratnju srednjovjekovne muzike - organizator Muzej grada Tešnja

19,30 sati

Koktel na platou ispred Dizdareve kule


15. septembar / rujan 2011.

Posjeta  nacionalnim spomenicima

7,30 sati

Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Sarajevo Polazak autobusa za Tešanj

9,00 - 10,30 sati

Stari grad -Vranduk

12,00 – 14,00 sati

Stari grad - Tešanj

13,00 sati

Svečanost dodjele POVELJA ZA DOPRINOS U OČUVANJU I OBNOVI KULTURNO-HISTORIJSKOG NASLIJEĐA BOSNE I HERCEGOVINE

14,00 - 16,00 sati

Ručak u restoranu Ukus, Tešanj

16,00-18,00 sati

Eminagića kuća   Ferhad-begova džamija

18,00 sati
locksmith wembley

Polazak autobusa za Sarajevo Zausatvljanje i obilazak fabrike za proizvodnju namještaja Artisan,Tešanj